• Norint tverti aukštesnę nei 2 m. tvorą miesto teritorijoje;

• Norint tverti tvorą konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje);

• Norint tverti iki 2 m aukščio tvorą, kai statoma kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, kurortuose, Kuršių nerijoje ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje)

• Norint tverti tvorą magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies.

• Kai dėl cokolinės dalies įrengimo atsiranda didesnis kaip 0,2 m aukščio skirtumas tarp žemės paviršių, laikoma, kad tvora įrengiama ant atraminės sienutės. Norint statyti aukštesnę nei 1 m atraminę sienutę mieste taip pat būtina gauti sttybą leidžiantį dokumentą. Atraminės sienutės bet kurios konstrukcijos bet kurio taško aukštis, matuojamas nuo žemės paviršiaus ties sklypų riba, turėtų būti mažesnis už horizontalų atstumą nuo šio taško iki sklypų ribos, kitu atveju privalomas rašytinis kaimyno sutikimas.

Visais atvejais, jeigu kyla abejonių ar Jūsų atveju reikalingas tvoros statybą leidžiantis dokumentas, siūlytume pasikonsultuoti su Jūsų savivaldybės vyriausiuoju architektu.

Reikia papildomos informacijos – SUSISIEK SU MUMIS!

Atsižvelgdami į Jūsų poreikiuis kiekvieną užsakymą apskaičiuojame ir suplanuojame individualiai ir pasiūlome priimtiniausią kainą.